Ładowanie…

Muzeum Wisły w Wyszogrodzie

Jesteś miłośnikiem historii? Jeżeli tak, to interesującym sposobem na miłe spędzenie wolnego czasu może być wizyta w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.
Zacznij przygodę

O Muzeum

Muzeum Wisły w Wyszogrodzie to stosunkowo młody podmiot. Instytucja ta powstała dopiero w 2012 roku. Początkowo funkcjonowała ona jako samodzielna, odrębna jednostka. Obecnie, to znaczy począwszy od 2018 roku, jednostka ta podlega pod Muzeum Mazowieckie w Płocku, stanowiąc jego oddział.

Siedziba Muzeum Wisły w Wyszogrodzie znajduje się przy ulicy Rynek 1, w budynku dawnej siedziby wyszogrodzkiego oddziału TNP (Towarzystwa Naukowego Płockiego).

Co można znaleźć w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie?

Jak sama nazwa wskazuje, podmiot ten zawiera przede wszystkim zbiory związane z szeroko pojętą żeglugą na największej polskiej rzece.

Muzeum Wisły w Wyszogrodzie – geneza powstania

Takie rozwiązanie wynika z wieloletniej historii w Wyszogrodzie. Dzięki zakończeniu serii wyniszczających wojen z zakonem krzyżackim (drugi pokój toruński kończący wojnę trzynastoletnią) możliwe było odrodzenie żeglugi rzecznej prowadzącej do Gdańska. Ożywiony handel można było zaobserwować już w ciągu kilku lat po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Pomimo burzliwych losów, w jakich znalazł się nasz kraj (potop szwedzki, rozbiory, powstania narodowowyzwoleńcze), możliwe było prowadzenie żeglugi handlowej, w tym w szczególności w zakresie zboża. Ożywiona wymiana handlowa toczyła się aż do okresu pierwszej wojny światowej.

Kilkaset lat handlu sprawiło, że Wyszogród oraz jego najbliższe tereny stały się miejscem interesującym z punktu widzenia historycznego oraz kulturalnego. To właśnie dzięki temu inicjatywa utworzenia muzeum mogła zakończyć się sukcesem. Dzięki prowadzonym w tych rejonach przez wiele lat pracach archeologicznych możliwe było odkrycie licznych zabytków, w tym na przykład pochodzących z czasów neolitu oraz mezolitu.