WŁĄCZ WYSOKI KONTRAST

O muzeum

W Muzeum Wisły prowadzone są zajęcia, których adresatami są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Niebawem powstanie dodatkowo ekomuzeum, w którym prezentowane będą pozostałości średniowiecznego zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego (mury zamku i podwórzec zamkowy pokryty oryginalnym brukiem średniowiecznym) i część niemieckiej fortyfikacji obronnej z drugiej wojny światowej. Udostępnione zostaną również bunkry typu Tobruk, w tym jeden z nich będzie posiadał zrekonstruowane pełne wyposażenie i uzbrojenie.