WŁĄCZ WYSOKI KONTRAST

Wooden bridge in Wyszogrod

Zbudowany został przez wojsko Pruskie na przełomie 1916 – 1917 roku w miejscu przeprawy o konstrukcji łyżwowej. Most wznosili cieśle z Wyszogrodu i okolic przy budowie byli także zatrudnieni robotnicy z Belgi i Francji. Budowę mostu zakończono w połowie 1917 r. W związku z budową dojazdu zmienił się wygląd góry zamkowej. Do budowy mostu użyto drewna z Puszczy Kampinoskiej. Przęsła mostu zostały posadowione pod kątem 30 stopni do linii brzegowej. Most miał 59 przęseł i 1285 metrów długości. Drugie przęsło od strony Wyszogrodu było podnoszone w czasie przepływu statków. Nośność mostu była planowana na 20 ton bo tyle ważyły przetaczane tędy w czasie I wojny światowej niemieckie działa. Pierwszą wojnę światową most przetrwał bez szwanku. Po raz pierwszy most został uszkodzony w 1922 r., zniszczeniu uległy cztery izbice. Pierwsze poważne uszkodzenia miały miejsce w 1924 roku. Wtedy most został przebudowany, zrezygnowano z podnoszonego przęsła a cały most został podniesiony pod kątem do przyczółka w Wyszogrodzie. W czasie II wojny światowej, most wysadzili saperzy pod dowództwem por. Witolda Kwiatkowskiego za wycofującym się wojskiem polskim. Most został odbudowany a następnie wysadzony przez Niemców. Po zakończeniu działań wojennych ponownie odbudowany w 1946 roku. Był wtedy jedynym mostem między Warszawą i Toruniem. Ostatecznie został rozebrany pod koniec 1999 roku