WŁĄCZ WYSOKI KONTRAST

Etnografia

Ziemia Wyszogrodzka to nie tylko zamierzchła historia ale przede wszystkim ludzie: sposób ich życia, codzienne obowiązki, a niekiedy język odmienny od naszego. Dwie sale poświęcono ludowi Ziemi Wyszogrodzkiej. Znajdujemy wśród nich Polaków trudniących się oprócz uprawy roli rybołówstwem i wikliniarstwem jak również Niemców i Olendrów. Mało kto wie, że drogi i miedze z nasadzeniami wierzbowymi tak charakterystyczne dla Mazowsza to właśnie efekt pracy osadników olenderskich. W Muzeum Wisły prezentowane jest wikliniarstwo i wszelkie inne pożytki płynące ze współpracy człowieka z Wisłą (rybołówstwo, rybactwo) oraz mazowiecka specyfika olenderska – powidlarstwo. Powidła były wyrabiane z buraków cukrowych, które na dobrze nawiezionych przez osady rzeczne glebach, przyjmowały się i rodziły obficie.
Olendrzy to potomkowie osadników z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji, którzy byli sprowadzani na nasze ziemie od XVI wieku. Od miejscowej, polskiej ludności odróżniało ich wyznanie (byli mennonitami), oraz sposób gospodarki. To miało swoje odzwierciedlenie w kulturze materialnej tego ludu, a na wystawie Muzeum Wisły ukazano jej cechy charakterystyczne. W części poświęconej etnografii regionu znaleźć można między innymi saboty – drewniane obuwie, które popularne jest do dnia dzisiejszego w Holandii oraz zabytki związane z powidlarstwem: prasa do buraków i duży kocioł do gotowania soku z buraków i smażenia z niego powideł. Powidlarstwo zostało dodatkowo omówione na wiszących na ścianach planszach. Ponadto można podziwiać przedmioty typowe dla mazowieckiego ludu: żelazka na duszę, niecki do przygotowania ciasta przed wypiekiem chleba, tarki do prania ubrań, magiel mechaniczny i drewniane maglownice, lampy naftowe dwojaki – podwójne garnki przenośne z uchem oraz metalowe piły trackie.
W części poświęconej wikliniarstwu zaprezentowano zwiedzającym wyroby z wikliny: kosze, ale również pułapkowe narzędzia do połowu ryb (wiersze, kołyski). Obok wyrobów wikliniarskich prezentowane są, połączone tematycznie, sieci (drygawice, pławki i rzutki) oraz więcierze.